مولتی کلمپ EX710

AC Clamp Meter مولتی کلمپ EX710 اندازه گیری جریان AC تا800 آمپر اندازه گیری ولتاژ AC/DC تا 600 ولت اندازه گیری مقاومت تا 40مگا اهم اندازه گیری خازن تا 4000 میکرو فاراد شرکت تجهیزات اندازه گیری وابزار دقیق بهروز تجهیزات EXTECH محصولات درایران اندازهگیر ی وابزاردقیق بهروزنماینده www.btmco24.com برق صنعتی اتوماسیون صنعت ابزاردقیق الکترونیک الکتریک POWERSMTYAUTOMATION INDUSTRY INS TRUMENT AUTOMATION ELECTRONICS ELECTRIC -1extech instrumentflow meterفلومترهای ثابت وپرتابل جهت سنجش جریانهای عبوری هوا test instrumentsفلومترباقابلیت اندازه گیری رطوبت،دما،سرعت هوا،نور،صداوباددرمدلهای مختلف مانندسرعت سنج بادTHERMO ANEMOMETER CFM-CMM مدلHD3 00 /مولتی فانکشن رطوبت،دما،سرعت هوا،نوروصدامدلEN300 / فلومتر/ بادسنج HEAVY DUTY HOT WIRE THERMO ANEMOMETER مدل407123فلومترپراب سرخودوپراب مجزا -2BORPSCOPESشامل ویدئواسکوپ هاextech instrument VIDEOSCOPES -3فروش کابل تستر CABLE TESTERانواع کابل تسترشبکه NETWORK CABLE TESTERS مدلCT100تسترشبکه -4کالیبراتورها CALIBRATORS کالیبراتورولتاژtest instrumentsکالیبراتورمقاومت دمائیtest instrumentsکالیبراتورترموکوبل کالیبراتورترمومترمانندمولتی فانکشنMULTIFUNCTION CALIBRATORSمدلPRC50 -5کلمپمترها CLAMP ON MULTIMETERS وفروش انواع کلمپ امپرمتر clamp amper meterباولتاژAC/DC ،AC،DCبطورنمونه مولتیمترکلمپیA 1000true rms باجریانAC مدلextech instrument EX820- -مولتیمترکلمپی باولتاژAC/DC تا 1000 ولت مدلEX840extech instrument -6تستربرق / تسترولتاژELECTRICAL TESTER ) ) فروش انواع ارتسنجEARTH GROUND RESISTANCE TESTER KITمدلextech instrument 382252-تسترهای عایق• Insulation Testers / Megohmeters ( میگر) INSULATION TESTERSمدلinsulation testers 380366extech instrument انواع ارت تسترجهت اندازهگیری مقاومت زمینextech instrument earth tester -7انواعgas detectorنشتیاب گازوتسترهای آنالایزرگازهای قابل احتراق GAS ANALYZER TESTERSدرمدلهای مختلفgas detector مانندنشتیاب گازمدلFG100

مهندس محمد مهدی زحمتکش

مرکزی > اراک

۰۵۱۳۱۷۷۴ - ۰۲۱۳۳۹۴۰۹۶۱

Email

آدرس: مشهد،خیابان سنایی،میدان صاحب الزمان

تعداد بازدید: ۳۲۳۴

به روز رسانی: امروز ۰۰:۵۱

شناسه آگهی: ۳۶۷۵۳۱