مجری برتر پروژه های بیوگاز در کشور

شرکت سامان انرژی گستر پویای شرق فرآیند طراحی و ساخت پروژه های صنعتی و نیمه صنعتی تصفیه فاضلاب را در قالب سیستمهای هوازی و بی هوازی بر عهده دارد. پیکره علمی و دانشی این شرکت با پیشینه فعالیت در صنایع آلمان و الگوبرداری از تکنولوژیهای موفق اروپا موجبات تجزیه و تحلیل مهندسی و طراحی اصولی سیستمهای تصفیه فاضلاب را فراهم آورده و مراجع و رفرنسهای علمی مورد استفاده در طراحی و مهندسی و نیز اجرای طرحها از معتبرترین منابع علمی جهان بوده و براساس آن مراحل اجرایی برنامه ریزی و انجام می شود. زمینه های فعالیت این شرکت : 1- طراحی و ساخت انواع راکتورهای بی هوازی 2- طراحی و ساخت سیستمهای تصفیه فاضلاب 3- طراحی و ساخت سیستم لندفیل جهت زباله های شهری 4- طراحی سیستم تولید برق و حرارت از بیوگاز 5- مشاوره فنی و مهندسی در مورد سیستمهای هوازی و بی هوازی تصفیه مواد آلی

عشقی

مرکزی > اراک

۰۹۳۶۵۲۴۰۷۶۴ - ۰۹۱۵۲۴۹۴۲۸۴

تعداد بازدید: ۳۰۴۹

به روز رسانی: امروز ۲۳:۰۴

شناسه آگهی: ۱۱۲۴۰۷۱

تازه های سایر در اراک