حسابداری و حسابرسی در اراک

خدمات حسابداری بالانس

مشاوره مالیاتی -تنظیم اظهارنامه های مالیاتی - تهیه لیست حقوق و دستمزد وارسال لیست بیمه و مالیات حقوق -تهیه وارسال صورت معاملات فصلی- تنظیم اسناد مالی وثبت در...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | کریم آبائی

ارائه خدمات حسابداری و حسابرسی

ارائه خدمات حسابداری انجام کلیه امورحسابداری و مالی شرکتها موسسات ، حقوق ودستمزد ، بیمه ومالیات ، ارزش افزوده ، اظهارنامه معاملات فصلی ، اظهارنامه عملکرد،دف...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | |\/|àjịđ Àĥmàdì

استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو

استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو به طور رایگان در شرکن های صنعتی اراک09183615416

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | مهرداد هوشمندزاده

انجام امور حسابداری

انجام کلیه امور حسابداری(سندزنی- بستن حساب -دفتر نویسی{تحریردفاتر}.. آمار گزارشات فصلی ارزش افزوده....) با قیمتی باورنکردنی. برای اطلاعات بیشتر تماس حاصل فر...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | حیدری