مترجم فارسی به ترکی استانبولی مقیم ترکیه

شایان: ۰۰۹۰۵۵۳۸۶۰۰۰۴۰

مترجم فارسی به ترکی استانبولی مقیم ترکیه مترجم و راهنمای انجام کارهای اداری و خدمات شرکتی و ثبت شرکت خرید آپارتمان و اخذ اقامت موقت و دائمی رفع مشکلات اقامتی کارشناس صنعتی ،کارشناس ارشد بازرگانی ، دکترای مدیریت جهانگردی فعالیت در نمایشگاه های ترکیه ،راهنما و مترجم برای سفرهای تجاری مترجمی روزانه برای نمایشگاهها ، ترجمه فارسی به ترکی و ترجمه ترکی به فارسی همکاری به عنوان مترجم با سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی

شایان

مرکزی > اراک

۰۰۹۰۵۵۳۸۶۰۰۰۴۰

Email

تعداد بازدید: ۴۸۰۹

به روز رسانی: امروز ۰۰:۵۴

شناسه آگهی: ۲۹۴۶۷۲